Pentru realizarea documentatiei de cadastru si intabulare  sunt necesare urmatoarele acte:
  • Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces Verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost achizitionat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de Donatie, etc.) - in doua copii din care una legalizata;
  • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Inatbulare obtinut de la Administratia Financiara;
  • Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor in doua copii;