Topografia este traditional definita ca o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor unei porţiuni a scoarţei Pământului, cu determinarea poziţiei elementelor scoarţei terestre pe suprafeţe mici (considerate plane), precum şi cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafeţelor măsurate, în scopul întocmirii de hărţi şi planuri; descrierea amănunţită a unui loc sub raportul aşezării, configuraţiei etc.; modul în care sunt dispuse în spaţiu elementele unui ansamblu.
 In general munca unui topograf poate fi divizata in 5 parti
  • Analize efectuate asupra situatiei din teren si luarea deciziilor cu privire la aparatura necesara, metoda de masurare ce urmeaza a fi utilizata, informatii cu privire la punctele geodezice cunoscute din zona de masurare.
  •  Munca de teren sau efectuarea masuratorilor si inregistrarea datelor din teren.
  • Procesarea datelor- efectuarea calculelor bazate pe datele inregistrate pentru a determina locatia, aria, volumul, etc.
  • Reprezentarea datelor sub forma de harta, plan, diagrama sau sub forma numerica.
  • Fixarea pe teren a limitelor de proprietate sau trasarea constructiilor.
Topografia este una dintre cele mai importante arte practicate de oameni din cele mai vechi timpuri deoarece era necesara trasarea granitelor si  divizarea terenului.
Topografia continua sa joace un rol extrem de important in foarte multe arii ale  ingineriei. De exemplu , topografii sunt solicitati  sa proiecteze, construiasca si sa verifice autostrazi,drumuri